ព័ត៌មានជាតិ

នៅក្នុង មួយឆ្នាំ មជ្ឈមណ្ឌល ជាតិ ផ្តល់ ឈាម ត្រូវការ ឈាម ជិត ៦ ម៉ឺន ប្លោក ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ។ តម្រូវ ត្រូវការ នេះ គឺ ដោយសារ […]

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់បានបញ្ជាក់អះអាងពីថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍នេះថា កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បានបើកការ វាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើគោលដៅដែលបានជ្រើសរើសយកដែលនៅទីនោះពួកសកម្ម ប្រយុទ្ធ Maute

សុខភាព

នៅតាមជនបទស្រុកស្រែចំការមួយចំនួនធំ ភាគច្រើនតែងតែមិនភ្លេចទេពីទឹកគ្រឿងអន្លក់ខ្ចី ដ៏មានរសជាតិឆ្ញាញ់ពិសារបស់ខ្មែរ។ គ្រាន់តែឮពាក្យថាទឹកគ្រឿង ក៏យើងនឹកឃើញទៅដល់សាច់ត្រីសុទ្ធ បុកលាយជាមួយគ្រឿងទេសបែបខ្មែរពីធម្មជាតិ


Show Buttons
Hide Buttons