សេចក្ដីជូនដំណឹង

សូមគោរព និង ជម្រាបសួរដល់មិត្តអ្នកអាន ដែលតែងតែគាំទ្រដល់ព្រឹត្ដិប័ត្រសារព័ត៌មាន Mekong Journal រហ័ស និងទុកចិត្ដរបស់យើង។

នៅខែ ឧសភា 2016 វ៉េបសាយ Mekong Journal នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការរចនាលើគេហទំព័រដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា។

ដោយអាស្រ័យដូចដែលបានជម្រាបពីខាងលើនេះ ក្រុមការងារយើងទាំងអស់សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះរាល់គ្រប់បញ្ហាបច្ចេកទេសដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលមើលសារព័ត៌មានមុនៗរបស់យើងខ្ញុំ។

សូមអរគុណ!

we-are-sorry