ខណៈប្រេងឆៅត្រូវគេព្យាករណ៍ថា នឹងឡើងដល់ ៥៦ ដុល្លារនៅមួយបារ៉ែល ឯសាំងនៅក្នុងស្រុកក៏អាចនឹងឡើងដែរ

397 Views
June 2, 2016


80

នៅព្រឹកនេះ នៅលើទីផ្សារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថា តម្លៃប្រេងឆៅនឹងឡើងដល់ ៥៦ ដុល្លារ នៅក្នុងមួយ បារ៉ែល តម្លៃសាំងនៅក្នុងស្រុកហក់ឡើងភ្លែតផងដែរ ។

តាមតារាងតម្លៃដែលកំណត់ដោយក្រសួង ពាណិជ្មកម្ម បានអះអាងថា តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាឡើងថ្លៃទៀតហើយក្រោយពីចុះមួយរយៈ ។

ប្រភពបានឲ្យដឹងថា តម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែរ គឺ មួយលីត្រ ថ្លៃ ៣.៥៥០ រៀល ឫ ០,៨៧ ដុល្លារ សាំងធម្មតា គឺ ៣.៤៥០ រៀល ឫ ០.៨៥ ដុល្លារ ហើយ ប្រេងម៉ាហ្សូត គឺមានតម្លៃ ៣.១០០ រៀ់ល ឫ ០,៧៦ ដុល្លារ ។

នៅលើទីផ្សារពិភពលោកតម្លៃប្រេងឆៅ ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃ ៤៩,៧១ ដុល្លារនៅក្នុងមួយបារ៉ែលពោលគឺមាន ការឡើង ប្រមាណជា ០,០៤ភាគរយ។


Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons