លោកស្រី Theresa May នឹងឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋអង់គ្លេសនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ

226 Views
July 12, 2016
Tags:


20160712-vod-udom-g-Theresa-May-to-become-Britains-next-PM-on-Wednesday

លោកស្រី Theresa May នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយដែលនឹងដឹកនាំអង់គ្លេសពិភាក្សាអំពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប។ លោកស្រីនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីនាំមុខគូប្រជែងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបន្តតំណែងពីលោក David Cameron ដែលនឹងចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខ។

លោក Cameron បានប្រកាសថា លោកស្រី May នឹងចូលកាន់តំណែងបន្តពីលោកនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយ នៅពេលលោកនឹងធ្វើដំណើរចូលគាល់ម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth ទី២ និងថ្វាយលិខិតលាលែងរបស់លោក។

ប្រភបដើម:VOD     http://bit.ly/29AFwJ6


Tags:

Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons