អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញផ្កាយចំនួនដប់ពីរដែលធ្វើឲ្យផែនដីកើនកម្តៅ

61 Views
October 13, 2016
Tags:


1043403439

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តស្រាវជ្រាវមួយក្រុមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Nevadaបានបង្ហាញ ភស្តុតាងអំពីផ្កាយចំនួនដប់ពីរដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលផ្កាយទាំងអស់នេះ អាចនឹងធ្វើឲ្យភពផែនដីមានការកើនឡើងកម្តៅខ្លាំង ។ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានពន្យល់ថា ផ្កាយដែលពួកគេបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាងនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះគឺជាផ្កាយដែលពោរពេញទៅដោយថាមពលកម្តៅ ហើយកម្តៅដែលវាបញ្ចេញមកគឺវាអាចបង្ករឲ្យភពផែនដីមានភាពក្តៅកាន់តែខ្លាំង។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសព្វថ្ងៃពិភពលោកកំពុងតែកើនឡើងកម្តៅយ៉ាងខ្លាំង ខណៈពេលដែលសកម្មភាពរបស់មនុស្សកាន់តែបំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕


Tags:

Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons