ពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លុតចិត្តក្រោយពីNASA ប្រៀបធៀប រូបភាពទីតាំងមួយចំនួនកាលពីមុននឹងពេលឥឡូវនេះ

76 Views
November 24, 2016
Tags:


ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺភពផែនដីបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ យ៉ាងណាមិញកាលពី ពេលថ្មីៗនេះគឺអង្គការ NASA បានធ្វើការប្រៀបធៀបទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងផែនដីកាលពី សម័យមុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលការប្រៀបធៀបនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅក្នុង ភពផែនដីនេះស្រម៉ៃថាតើវានឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណាទៀតនៅក្នុងពេលអនាគត។ រូបភាពដែល NASA ធ្វើការប្រៀបធៀបនោះមានដូចជា៖

 

១-បឹង Oroville ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California ក្នុងឆ្នាំ 2010 ទៅដល់ខែសីហាឆ្នាំ 2016

1

 

២-សមុទ្រ Aral ដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្តាលពីឆ្នាំ 2000 ទៅដល់ឆ្នាំ 2014

2

 

៣-ព្រៃនៅក្នុងតំបន់ Rondonia ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីឆ្នាំ 1975 មកដល់ឆ្នាំ 2009

3

 

៤-បឹង Powell នៅក្នុងតំបន់ Arizona និង Utah ក្នុងឆ្នាំ 1999 ដល់ឆ្នាំ 2014

44

 


Tags:

Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons