នាវាទេសចរណ៍ឥណ្ឌាចូលចតភ្លាមបន្ទាប់ពីមានសញ្ញាព្រមានពីព្យុះស៊ីក្លូន

94 Views
December 8, 2016


នាវាទេសចរណ៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន 4 គ្រឿងដែលមានផ្ទុកភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 800 នាក់បានធ្វើការចូលចតភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីនាវិកដែលនៅលើនាវាបានមើលឃើញពីសញ្ញានៃខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនដែលបានបោកបក់មកកានើពួកគេ។

គួរបញ្ជាក់ថានាវាដែលចូលចតជាបន្ទាន់ដោយសញ្ញាខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូននេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាទៅជួយសង្គ្រោះពួកគេ ពីព្រោះថាការការព្យាករណ៍ខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូននេះអាចនឹងកើតមានចំនួនពីរថ្ងៃ ខណៈពេលនេះគឺមនុស្សនៅលើនាវាទាំងអស់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានស្នាក់នៅក្នុងតំបន់កោះ Malacca៕

45


Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons