រូបថតមង្គលការ៩សន្លឹករបស់កូនក្រមុំឥណ្ឌាតែងខ្លួនតាមព្រះនាងម្ចាស់ឌីស្នីស្អាតឥតខ្ចោះ

219 Views
January 6, 2017


ថ្ងៃរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ជាថ្ងៃតែមួយគត់ ដែលកូនក្រមុំមានឱកាសតែងខ្លួន អោយអស់ដៃ ស្រស់ស្អាតបំផុត ដូចព្រះនាងម្ចាស់។ ខាងក្រោមនេះជារូបថត ៩ សន្លឹក បង្ហាញពីរូបថតអាពិហ៏ពិពាហ៏ តុបតែងអោយកូនក្រមុំ ច្នៃតាមស្ទាយ ព្រះនាងម្ចាស់ល្បីៗ របស់ ឌីស្នី (Disney Princesses)។

 

រូបថតទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំថតដោយ ជាងថតអាពាហ៏ពិពាហ៏មកពីប្រទេសកាណាដា មានឈ្មោះថា Amrit Grewal ដោយផ្សារភ្ជាប់ទស្សនៈនៃសិល្បៈស្លៀកពាក់ បែបសមញ្ញ ថ្លៃថ្នូ របស់ Disney និង វប្បធម៏អាពាហ៏ពិពាហ៏របស់ឥណ្ឌាដែលនិយមការប្រើប្រាស់ ប៉ាក់ ឌិន និង ក្បាច់ក្បូរច្រើនលើសំលៀកបំពាក់។

១ ព្រះនាងម្ចាស់ព្រិលស ក្នុងរឿង Snow White and the Seven Dwarfs

២ ព្រះនាងអារូរ៉ា  ក្នុងរឿង  Sleeping Beauty

៣ ព្រះនាង ចាស្មីន ក្នុងរឿង Alladin

៤ ព្រះនាង បេល ក្នុងរឿង Beauty and the Beast

៥ ព្រះនាង មូឡាន ក្នុងរឿង Mulan

៦ ព្រះនាង រ៉ាភុនហ្សែល ក្នុងរឿង Tangled

៧ ព្រះនាង ផូកាហុនថាស់ ក្នុងរឿង Pocahontas

៨ ព្រះនាង អេរៀល ក្នុងរឿង The Little Mermaid

៩ ព្រះនាង ស៊ិនដេរេឡា ក្នុងរឿង Cinderella


Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons