ចិនបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូង

51 Views
January 11, 2017


ប្រទេសបានបានធ្វើការបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ធន់ធ្ងន់របស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ដែនទឹកសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានជម្លោះ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាដើមឆ្នាំនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់របស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការហោះហើរទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងចំនួនពីរលើករួចមកហើយ មុនពេលដែលគេបញ្ជូនទៅ។

យ៉ាងណាមិញលោកមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិក Gary Ros កំពុងតែតាមដានអំពីស្ថានភាពកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូង ស្របពេលដែលប្រទេសចិនបានធ្វើការបញ្ជាក់ថា ការបញ្ជូនយន្តហោះទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រភាគខាងត្បូងគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើលំហាត់ទ័ពតែប៉ុណ្ណោះ៕


Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons