កន្លែងទេសចរណ៍

កន្លែងទេសចរណ៍ស្រស់ស្អាតបំផុត២១កន្លែងជុំវិញពិភពលោក
By: neang kannitha | On: January 6th, 2017

កន្លែងទេសចរណ៍អាចទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ ទៅទស្សនាបានដោយផ្អែកលើកត្តាផ្សេងៗ ដូចជាភាពស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិ និង ស្ថាបត្យកម្មជាដើម។ រៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ ជាកន្លែងទេសចរណ៏ចំនួន២១កន្លែង  ក្នុងតំបន់ត្រូពិក តំបន់អាក់ទិក និង កន្លែងទេសចរណ៏ដែលមានស្ថាបត្យកម្មទាក់ទាញបំផុតលើពិភពលោក។ ១ កោះ​ខូអៃ រដ្ឋហាវ៉ៃ​ ៖ ជាកោះប្រជុំដោយព្រៃស្តុក។ អ្នកដែលទៅដល់កោះត្រូពិកនេះ អាចកំសាន្តជាមួយ ការដើរឡើងភ្នំ(hiking) […]

Show Buttons
Hide Buttons