កាប់ឈើខុសច្បាប់

ឧកញ៉ា តុ​ប វី​រ៉ា​ដា ប្រើ​ឥទ្ធិពល​អំណាច​របស់ខ្លួន ដឹកជញ្ជូន​ឈើ ចេញពី​ព្រៃ​នាំ​ចេញទៅ វៀតណាម
By: neang kannitha | On: January 11th, 2017

មន្ត្រីនគរបាល ម្នាក់ ដែល មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ បាន ឲ្យ ដឹងថា លោក ឧកញ៉ា តុ ប វី រ៉ា ដា មាន ឋានៈ ឧ ត្ត […]

Show Buttons
Hide Buttons