តម្លៃ​ប្រេង​

តម្លៃ​ប្រេង​ស្ទុះ​ងើប​ឡើង​វិញ​ក្រោយ​បណ្ដា​ប្រទេស​ផលិត​ប្រេង​ឯកភាព​កាត់​បន្ថយ​ទិន្នផល
By: neang kannitha | On: December 12th, 2016

  តម្លៃប្រេងបានហក់ឡើងជាង ៥ភាគរយនៅថ្ងៃចន្ទនេះ បន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងជាសមាជិកអង្គការ OPEC និងមិនមែនជាសមាជិកអង្គការ OPEC បានឯកភាពគ្នាក្នុងការកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេង និងកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងសកល ខណៈដែលតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបន្តមានកំណើន។ នេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters។ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការ OPEC និងបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងមួយចំនួនទៀត គឺជាសកម្មភាពរួមគ្នាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០១មក បន្ទាប់ពីតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះទាបអស់រយៈពេលជាង ២ឆ្នាំមកហើយ ដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងកង្វះថវិកា និងជំរុញឲ្យមានចលាចលក្នុងប្រទេសនានាចាប់ពីមជ្ឈឹមបូព៌ា […]

Show Buttons
Hide Buttons