រាជរដ្ឋាភិបាល

រាជរដ្ឋាភិបាល បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះ​សុខមាលភាព និង​ជីវភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​កម្មករ កម្មការិនី​
By: neang kannitha | On: December 12th, 2016

ថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ និងកម្មករ កម្មការិនី នៅសង្កាត់ក្បាលកោះ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ បានមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាល បានយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះសុខមាលភាព និងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងកម្មករ កម្មការិនី តាមរយៈគោលនយោបាយ តម្លើងប្រាក់បៀវត្ស ការមិនយកពន្ធប្រាក់បៀវត្ស […]

Show Buttons
Hide Buttons