​ឧកញ៉ា អ៊ុក គឹម​សាន

​ឧកញ៉ា អ៊ុក គឹម​សាន ចេញមុខ​ជាថ្មី រកស៊ី​ដឹកឈើ​ប្រណិត គ្មាន​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប
By: neang kannitha | On: January 11th, 2017

ឧកញ៉ា អ៊ុក គឹម សាន ដែល ល្បី ខាង រកស៊ី ឈើ ក្នុង ទឹកដី ស្រុក សៀម ប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង និង ដឹកជញ្ជូន ឈើ បានចាប់ផ្តើម ចេញមុខ […]

Show Buttons
Hide Buttons