កម្ពុជា​-​ចិន

កម្ពុជា-ចិន ប្រកាសលុបបំបាត់ភាពងងឹតភ្នែក ដោយសារជំងឺភ្នែកឡើងបាយ
By: Mekong Journal | On: May 19th, 2018

(កំពង់ចាម)៖ កម្ពុជា-ចិន ប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ គម្រោងលុបបំបាត់ភាពងងឹតភ្នែក ដោយសារជំងឺភ្នែកឡើងបាយ ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ នៃទីក្រុងហុងកុង សាធារណរ …………….