កែសម្ផស្សដើមទ្រូង

លើពិភពលោក មានតែមួយ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បើកគម្រោងឲ្យនារីក្រីក្រ ធ្វើដើមទ្រូង Free
By: neang kannitha | On: March 3rd, 2018

ថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ គេហទំព័រ និកស៍សាក ចេញផ្សាយថា នៅរដ្ឋថាមិលណាឌូ ប្រទេសឥណ្ឌា បានបង្ហាញ​ផែន​ការកែសម្ផស្សដើមទ្រូង បម្រើសេវាឲ្យនារីៗក្រីក្រ Free ។ មន្ត្រីសុខាភិបាលជឿថា មន្រ្តីសុខាភិបាលជឿជាក់ថានេះនឹងជួយលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ដោយបង្កើតក្រុមគោលដៅជនក្រីក្រ ដើម្បីទទួលសិទ្ធិជានារីស្អាតផងដែរ ។       […]