ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញប្រកាសកែសម្រួលចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពន្ធ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងសមធម៌
By: Mekong Journal | On: January 25th, 2018

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស …

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រាប់ឲ្យស្ថាប័នក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួន អនុវត្តការប្រើប្រាស់ កាលបរិច្ឆេទតាមចន្ទគតិ នៅលើលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
By: Mekong Journal | On: November 24th, 2017

លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជម្រាបជូន ស្ថាប័នក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួនទាំងអស់អនុវត្ត ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវការ​​ …