ក្រសួងអប់រំ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ ចុះណែនាំដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ប្រមាណ៥០០នាក់ នៅស្រុកមុខកំពូល ដើម្បីត្រៀមប្រលងថ្នាក់ជាតិ នាពេលខាងមុខឲ្យបានជោគជ័យ
By: Mekong Journal | On: March 16th, 2018

(កណ្តាល)៖ លោក រស់ សាលីន អ្នកនាំពាក្យ និងនាយកខុទ្ទកាល័យ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា រួមជាមួយនិងក្រុមការងារចលនាយុវជន ស្រុកមុខកំពូល ………..

ក្រសួងអប់រំ ដាក់ចេញវិធានការទប់ស្ដាត់ សកម្មភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្ដីស្រឡាញ់ (១៤កុម្ភៈ) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា កុំឲ្យសិស្សនិស្សិតភ្លើតភ្លើន!
By: Mekong Journal | On: February 14th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជូនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដាក់ចេញវិធានការចំនួន៤ចំណុច ដើម្បីទប់ស្ដាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងទិវាបុណ្យ ….

ក្រសួងអប់រំ ដាក់ចេញវិធានការទប់ស្ដាត់ សកម្មភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្ដីស្រឡាញ់ (១៤កុម្ភៈ) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា កុំឲ្យសិស្សនិស្សិតភ្លើតភ្លើន!
By: Mekong Journal | On: February 10th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជូនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដាក់ចេញវិធានការចំនួន៤ចំណុច ដើម្បីទ …