ក្រុងសៀមរាប

អគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះ រោងមហោស្រពអាណាចក្រអង្គរ នៅក្រុងសៀមរាប
By: Mekong Journal | On: March 16th, 2018

(សៀមរាប)៖ នៅពេលនេះអគ្គិភ័យ បាននឹងកំពុងឆាបឆេះរោងមហោស្រពអាណាចក្រអង្គរ នៅក្រុងសៀមរាប។ រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងអន្តរា ……….