ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​

សប្តាហ៍នេះ រោងចក្រ៤ថ្មីទៀតហើយ ត្រូវបាន CDC ចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការនៅកម្ពុជា ក្រោមវិនិយោគទុនជាង៥៦លានដុល្លារ បង្កើតការងារថ្មីជាង១២០០កន្លែង
By: Mekong Journal | On: February 17th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ នៅសប្តាហ៍ទី២ ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ រោងចក្រ៤ថ្មីទៀតហើយ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ចេញច្បាប់អនុញ្ញាតអោយបើ ….