ក្រុមអាជីវករ

ក្រុម​អាជីវករ​នៅ​ក្រុង​សៀមរាប​បិទ​ផ្លូវ​តវ៉ា​ទាមទារដំណោះ​ស្រាយ​តូប​លក់​ដូរ
By: Mekong Journal | On: May 11th, 2018

ក្រុមអាជីវករជាច្រើននាក់នៅផ្សារដើមក្រឡាញ់ ខេត្ដសៀមរាប នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បត្ដិ៍នេះ បានតវ៉ាបិទផ្លូវ​ទាមទារឲ្យ​អាជ្ញាធរ ជួយដោះស្រាយតូបលក់ដូររបស់ពួកគាត់​នៅកន្លែងដើមវិញ ខណៈដែលប្រធានផ្សារនេះ តម្រូវឲ្យពួក …………