គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា

ដោយសារចរន្តនៃការស្ម័គ្រចិត្តចុះចូលមានជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅសន្ទុះខ្លាំង និងមិនទាន់បញ្ចប់, សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសផ្តល់ឱកាសបន្តជូនមន្រ្តី CNRP មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយ CPP រហូតដល់យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា
By: Mekong Journal | On: November 24th, 2017

ដោយសារតែសន្ទុះនៃការសម្រុកចុះចូលបាននិងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃកំណត់ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា អាចមានការរៀបចំមិនទាន់ ដូច្នេះសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក …