គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ

អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានស្នើរប្រគល់សម្ភារៈជូនរដ្ឋសភាវិញ
By: Mekong Journal | On: November 21st, 2017

កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី ២០ វិច្ឆិការម្សិលមិញនេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានចេញលិខិតទៅកាន់អតីតតំណាងរាស្រ្ត នៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើការប្រគល់សម្ភារៈផ្សេងៗមកកាន់រដ្ឋសភាវិញ បន្ទាប់ពី​ …