ច្បាប់ចរាចរណ៍

យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់៦៥១គ្រឿង និងផាកពិន័យ៤៤៤គ្រឿង រាជាជធានីភ្នំពេញឃាត់យានយន្ត ៧៤២គ្រឿង
By: Mekong Journal | On: May 23rd, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិត្យយានយន្ដចំនួន៣,៧៦៤គ្រឿង រកឃើញល្មើសច្បាប់៦៥១គ្រឿង (ម៉ូតូ …………

យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់ ៥៧៦គ្រឿង និងផាកពិន័យ ៣៤៩គ្រឿង, រាជធានីភ្នំពេញឃាត់យានយន្ត ៦៦៧គ្រឿង
By: Mekong Journal | On: April 25th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិត្យយានយន្ដចំនួន ៣,១០៤គ្រឿង រកឃើញល្មើសច្បាប់ ៥៧៦គ្រឿង (ម៉ូតូ៧០ …………………

យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី០១ ខែមេសា៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់៣១៣គ្រឿង និងផាកពិន័យ៨៤គ្រឿង, រាជធានីភ្នំពេញឃាត់យានយន្ត៦២៤គ្រឿង
By: Mekong Journal | On: April 2nd, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិត្យ ………..

យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់៥១៣គ្រឿង និងផាកពិន័យ១៨៦គ្រឿង, រាជធានីភ្នំពេញឃាត់យានយន្ត៥៩២គ្រឿង
By: Mekong Journal | On: March 26th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិ ……..

បើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍! ស្លាប់៤នាក់ និងរបួស៦នាក់ ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា​ម្សិលមិញ
By: Mekong Journal | On: March 16th, 2018

យោងតាមរបាយការណ៍ ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល​ជាតិ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ……….

យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់៤៤០គ្រឿង និងផាកពិន័យ១៩២គ្រឿង, រាជធានីភ្នំពេញឃាត់យានយន្ត២២៨គ្រឿង
By: Mekong Journal | On: February 17th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិត្យយានយន្ដចំនួន ….

កន្លះខែដំបូងនៃយុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ នគរបាលចរាចរណ៍ ត្រួតពិនិត្យយានយន្តបានជិត៨០ម៉ឺនគ្រឿង រកឃើញយានយន្តល្មើសជាង១ម៉ឺនគ្រឿង និងផាកពិន័យជិត៩ពាន់គ្រឿង
By: Mekong Journal | On: January 16th, 2018

រយៈពេល១៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៃយុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សមត្ថកិច្ច …

គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ បើកបរត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាព! ស្លាប់៥នាក់ និងរបួស១៣នាក់ ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូម្សិលមិញ
By: Mekong Journal | On: December 30th, 2017

យោងតាមរបាយការណ៍ ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល​ជាតិ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មានករណី …