ជនអន្តោប្រវេសន៏

លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រកាសប្រើពេលតែ៨ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅពេលឈ្នះឆ្នោត
By: Mekong Journal | On: May 29th, 2018

គោលនយោបាយស្តីពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជា ជាពិសេសជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាតែម្តង គឺជាគោលនយោបាយមួយដែលអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានប្រើប្រាស់ទាក់ទាញសមានចិត្តរប …………………..