ជប៉ុន​

ជប៉ុន​គ្រោងកសាងអគារខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកធ្វើពីឈើ
By: Mekong Journal | On: February 21st, 2018

ក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយរបស់ជប៉ុនរៀបចំការសាងសង់អគារខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោក ដែលធ្វើឡើងពីឈើ​ ….

ជប៉ុនជូបវិបត្តិមនុស្សចាស់វង្វេងដើរចោលផ្ទះកើនឡើង
By: Mekong Journal | On: January 30th, 2018

អាជ្ញាធរជប៉ុនបានប្រកាសថា មនុស្សចាស់កើតជំងឺវង្វេងដើរចោលផ្ទះរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុង១ឆ្នាំៗ ហើយបញ្ហានេះកាន់តែកើនឡើងខ្លាំង ដែលអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការដោះស្រាយបន្ទាន់កុំឲ្យរឿងនេះ ….

ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយជិត៨លានដុល្លារសម្រាប់សម្អាត​មីននៅខេត្តបាត់ដំបង
By: Mekong Journal | On: January 26th, 2018

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជា គិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត ៨លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប្រតិបត្តិការសម្អាតមីនក្នុងខេត្ដបាត់ដំបង។ នេះ​បើ​ …