តុលាការ

តុលាការ​សម្រេចចោទប្រកាន់និង​ឃុំ​ខ្លួននគរបាលស័ក្តិ៤ធាក់ផ្តួលនគរបាលចរាចរណ៍
By: Mekong Journal | On: January 13th, 2018

សាលា​ដំបូង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​បាន​សម្រច​ចោទ​ប្រកាន់ និង​ឃុំ​ខ្លួន​មន្ត្រី​នគរបាល​ស័ក្កិ​៤នៃ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ដែលបាន​ធាក់​ផ្តួល​នគរ​បាល​ចរាចរណ៍ចំទ្រូងឲ្យដួ​លដាច់ផ្ងាទៅ​ក្រោ​យ ដើម្បី​បន្ត​នី ​​…