នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋជួយបរិច្ចាគថវិកាបន្ថែមទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា
By: Mekong Journal | On: April 12th, 2018

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវរកថវិកាពីសប្បុរសជន រួមទាំងពីពលរដ្ឋសាមញ្ញផងដែរ ឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគ​ថវិកា​តាម​​កា​​រ​​​ស្ម័គ្គចិត្តដោយថា ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់មន្ទី​​រពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា មានលទ្ធភាពសង្គ្រោះកុមារ​ដោ​យ​​​ឥ​​ត ……….

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនការតទឹកភ្លើងដល់ផ្ទះជួលដែលនៅសល់
By: Mekong Journal | On: December 28th, 2017

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន​ សែន ក្រើនរំលឹកទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាចំនួន៨ចំណុចដល់កម្មករ ក្នុងនោះលោកជម្រុញឲ្យពន្លឿនការចុះតទឹកភ្លើងដល់ផ្ទះជួល ដែលលោក …