ប្រាក់ សុខុន

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា៖ ការចាត់វិធានការរបស់ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងតុលាការ ស្របទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា
By: Mekong Journal | On: December 5th, 2017

លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់​ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាថ្មីៗនេះ បានបញ្ជាក់ជូន អគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងស្ថានទូតចំនួន៥ថា ការចាត់វិធានការរបស់ …