ផ្សារទំនើប

2018 ម្ចាស់បទ «ខុសជំនាន់» ធ្វើឲ្យកក្រើកផ្សារទំនើប
By: Mekong Journal | On: January 4th, 2018

តារាចម្រៀងកំពុងពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យ ថេណាបានធ្វើឲ្យទីតាំងផ្សារទំនើប Aeon មានភាពកក្រើក ដោយសារតែមានអ្នកគាំទ្រចោមរោមទស្សនាការច្រៀងរបស់ …