ព្រឹទ្ធសភា

ព្រឹទ្ធសភា សម្រេចបញ្ចប់តំណែងសមាជិកខ្លួន២រូបមកពីគណបក្ស សម រង្ស៊ី ដែលមានតួនាទីជាសមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍ ក្នុង CNRP
By: Mekong Journal | On: November 24th, 2017

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ព្រឹទ្ធសភា​បានសម្រេចបញ្ចប់តំណែងសមាជិកខ្លួន២រូប មកពីគណបក្សសមរង្ស៊ី ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកាត់ទោសមិនឱ្យធ្វើនយោបាយរយៈ …