ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ

បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃតំណក់ទឹករបស់រុស្ស៊ីអាចជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ
By: Mekong Journal | On: December 20th, 2017

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាលយ័ Tomsk Polytechnic ​បានរកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដោយប្រើប្រាស់តំណក់ទឹកពិសេស។​ បច្ចេកវិទ្យានេះជួយបំបែក …