មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើង

បន្ទាប់ពីបាញ់មីស៊ីល កូរ៉េខាងជើងអួតថាអាចកម្ទេចសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងផុយ
By: Admin MJ | On: November 29th, 2017

បន្ទាប់ពីការសាកល្បងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបជាថ្មីកាលពីពីយប់មិញ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាមីស៊ីលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអាចបាញ់កម្ទេចសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាំងស្រុង នេះបើយោងតាមការផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកូរ៉េខាងជើងអះអាង។