យន្តហោះចម្បាំង F-35

អ៊ីស្រាអ៊ែលបង្អួតយន្តហោះចម្បាំង F-35 ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ស្ថានទូតទៅ Jerusalem
By: Admin MJ | On: December 7th, 2017

បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Trump បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់Jerusalem និងប្រកាសទទួលស្គាល់តំបន់នេះជារដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីស្រាអ៊ែល លោកមេបញ្ជាការអ៊ីស្រាអ៊ែលបានបង្ហាញថាយន្តហោះ​F-35 របស់ខ្លួននឹងត្រូវបង្ហាញវត្តមានក្នុងពេលខាងមុខ។