រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍

រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍៖ និរន្តភាពទេសចរណ៍តាមដងទន្លេ នឹងផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជន
By: Mekong Journal | On: February 24th, 2018

(កណ្ដាល)៖ ខណៈសល់តែ២សប្ដាហ៍ទៀត ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៤ នៅក្រុងតាខ្មៅ នឹងឈានចូលមកដល់នោះ លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ រួមជាមួ ​….

តំណាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ លើកទឹកចិត្តស្ត្រីបម្រើការនៅមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម សេវាកម្មទេសចរណ៍ គប្បីចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង និងរក្សាអត្តសញ្ញាណស្ត្រីខ្មែរ
By: Mekong Journal | On: February 23rd, 2018

(កំពង់ធំ)៖ ក្នុងបេសកកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិ តួនាទី តម្លៃស្ត្រីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ លោកស្រី ហ៊ុន ដានី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ តំណាងលោក …..