រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃ

រដ្ឋ​មន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​លោក ស ខេង បាន​បញ្ជាឲ្យ​បង្ក្រាបឲ្យចំមេខ្លោងគ្រឿង​​ញៀន​ឆ្លង​ដែន
By: Mekong Journal | On: February 8th, 2018

រដ្ឋ​មន្ត្រី​មហាផ្ទៃ លោក ស ខេង បាន​បញ្ជាទៅ​សមត្ថកិច្ច​ឲ្យ​ចុះ​បង្ក្រាបមេខ្លោងគ្រឿងញៀន ដោយថា ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ចរាចរណ៍​គ្រឿង​ញៀន​ឆ្លង​កាត់​ព្រំ …