រដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ពង្រាយ​កម្លាំង​សន្តិសុខ​១០​ម៉ឺន​នាក់​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ខាង​មុខ
By: Mekong Journal | On: April 20th, 2018

កង​កម្លាំង​សន្តិសុខ​ដល់​ទៅ ១០​ម៉ឺន​នាក់ នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ពង្រាយ​ដើម្បី​ការពារ​សន្ដិសុខ និង​សណ្ដាប់​អំឡុង​ពេល​បោះឆ្នោត​ជាតិ​នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ ដែល​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​​ក្ដី​បារម្ភ​អំពី​កំណើន​ទំហំ​ចំណាយ​ថវិកា​ជាតិ​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោ ………….