រថភ្លើង

អស្ចារ្យមែន! អ្នកធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅព្រលាន នឹងទទួលបានការពិនិត្យទំនិញនៅស្ថានីយរថភ្លើង មិនបាច់ពិនិត្យនៅព្រលានយន្តហោះនោះទេ
By: Mekong Journal | On: April 10th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរចូលទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ នឹងចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យដំណើរជាបណ្តោះអាសន្ននាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨នេះហើយ។ ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការសមិទ្ធផលដែលមិនធ្លាប់មាន ……………..