រថយន្តឈ្នួល

រថយន្តឈ្នួលនៅតែបន្តដំឡើងថ្លៃពេលជិតចូលឆ្នាំខ្មែរ
By: Mekong Journal | On: April 12th, 2018

ក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួន បានត្អូញត្អែរពីការដំឡើងថ្លៃសេវា​រថយន្តឈ្នួល​ខុសប្រក្រតី ឬខុស​ពីថ្ងៃធម្មតាប្រមាណ១៥០០០ រៀល​ ​នៅមុន​បុណ្យ​​​​​ចូលឆ្នាំប្រពៃណីយខ្មែរ បើទោះជារដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវកុំឲ្យ ……….