រុស្ស៊ី

បន្ទាប់ពីត្រូវប្រទេសលោកខាងលិច​បណ្តេញអង្គទូត រុស្ស៊ីទទួលជោគជ័យ ការសាកល្បងប្រព័ន្ធរាំងស្កាត់មីស៊ីល
By: Mekong Journal | On: April 2nd, 2018

កងកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងប្រព័ន្ធរាំងស្កាត់មីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាស្ថាននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះ បើយោងតាមការ បញ្ជាក់ពីក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ី។