វត្តភ្នំ

មិនស្មានថាសូម្បីតែអេដា ក៏មានជំនឿ ឡើងទៅលើវត្តភ្នំដែរ!
By: Mekong Journal | On: February 3rd, 2018

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាចម្រៀង Original អេដា បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ ក្រោយពីដើរកម្សាន្ដជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ជាទីស្រឡាញ់ …