សហភាពអឺរ៉ុប

សហភាពអឺរ៉ុប «ទាមទារភស្តុតាងពិតពីតួកគី មុននឹងចោទ លោក Gulen ជាបណ្ដាញភេរវករ»
By: Mekong Journal | On: December 1st, 2017

អ្នកសម្របសម្រួលប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយថា សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានទទួលយកទស្សនៈរបស់ប្រទេសតួកគីដែលថាបណ្ដាញនៃបុព្វជិតមូស្លីម Feth …