សឹង្ហបុរី

ឡូយណាស់! ​ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ សឹង្ហបុរីនឹងដាក់ឲ្យប្រើរថយន្ដដែលមិនត្រូវការអ្នកបើកបរ
By: Mekong Journal | On: November 25th, 2017

ឡូឡានដ៏ cute នេះត្រូវបានណែនាំដោយរដ្ឋាភិបាលសឹង្ហបុរី​ ដើម្បីសម្រួលដល់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវ និង ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីជិះទៅកាន់ចំណត​​ …