ហ្វេសបុក

លោកចោរឡូយហួស! ឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្រេច មកផុសអួតលើហ្វេសប៊ុក កម្មពៀរទាន់ហន់មែន!
By: Mekong Journal | On: March 31st, 2018

ជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យហួសចិត្ត និង អស់សំណើច ដែលចោរឆក់ដ៏សកម្មមួយក្រុម នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើទង្វើដ៏ល្ងង់ខ្លៅបន្ទាប់ពីឆក់បានសម្រេច ………….

សុខៗមកទើសបង្គោលភ្លើងទាំងមិនដឹងរឿង អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកដាក់ទៅវិញ ស្ពឹកតែម្ដង…
By: Mekong Journal | On: March 26th, 2018

សព្វថ្ងៃនេះជាសម័យហ្វេសប៊ុក ដូច្នេះហើយ នៅពេលដែលមានរឿងអ្វី មានព័ត៌មាន មានការរិះគន់ ស្ថាបនា ផ្សេងៗ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនតែងតែបង្ហោះ ………