អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចុះត្រួតពិនិត្យការបង់ពន្ធផ្លូវសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ រកឃើញរថយន្តមិនទាន់បង់ពន្ធជិត៦ពាន់គ្រឿង ផាកពិន័យបានជាង១លានដុល្លារ!
By: Mekong Journal | On: March 17th, 2018

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ រួមជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ បានធ្វើការផាកពិន័យនៅនឹងកន្លែងគោលដៅត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តប្រមូលព ………..

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បង្ហាញពីកំណែទម្រង់ និងទំនើបកម្មនៃគោលនយោបាយពន្ធដារ ដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឡាវ
By: Mekong Journal | On: February 7th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះ គណៈប្រតិភូអាជ្ញាធរអធិការកិច្ចរដ្ឋ និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយឡាវ និងគណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំ …

សល់តែ៦ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវបញ្ចប់, អ្នកបង់ពន្ធយឺតយ៉ាវត្រូវពិន័យទ្វេដង!
By: Mekong Journal | On: November 24th, 2017

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គឺនៅសល់តែរយៈពេល៦ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ នឹងត្រូវបញ្ចប់ ពោលគឺត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែវិ …