អង្គការសហប្រជាជាតិ

បេសកម្មជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេត លើវិបត្តិជនភាគតិចរ៉ូហ៊ីងយ៉ា
By: Mekong Journal | On: May 2nd, 2018

បេសកជនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានបង្ហាញការទទូចទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល មីយ៉ាន់ម៉ារបស់លោកស្រី ស៊ូជី ឲ្យចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើ ការសម្លាប់រង្គាលលើក្រុមជនភាគតិច រ៉ូហ៊ីងយ៉ានៅភាគខាងជើងខេត្ត ……………..

សហរដ្ឋអាមេរិកបាក់មុខក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ លើបញ្ហា Jerusalem
By: Admin MJ | On: December 22nd, 2017

សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះនូវរឿងដ៏អាម៉ាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួន 128 ដែលជាសមាជិករបស់ UN បានធ្វើការបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រចំពោះការទទួលស្គាល់តំបន់ Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអ៊ែល។