អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ

ACU៖ គិតត្រឹមថ្ងៃ២៦ធ្នូ មានអតីតតំណាងរាស្រ្ត និងអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា CNRP ៧៤៦រូប បានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ
By: Mekong Journal | On: December 27th, 2017

គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ម្សិលមិញនេះ មានអតីតតំណាងរាស្រ្ត និងអតីតសមាជិក របស់អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចំ​នួន៧៤៦រូបប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចូលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ …