អតីតបុគ្គលិក Twitter

ចេះតែមានហ្មង!!! អតីតបុគ្គលិក Twitter ច្រឡំដៃផ្អាកគណនី លោក Trump
By: Mekong Journal | On: December 1st, 2017

សាន់ហ្រ្វាន់ស៊ីសកូៈ​ កាលពីកន្លងទៅនេះ​ អតីតបុគ្គលិករបស់Twitterបានច្រឡំផ្អាកគណនីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក​Donald Trump អស់រយៈពេល១១នាទី។