អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា រៀបចំសមាហរណកម្មបុគ្គលិកអចិន្ត្រៃយ៍ជាមន្ត្រីរាជការ
By: Mekong Journal | On: April 4th, 2018

(សៀមរាប)៖ ក្រុមការងារ នៃគណៈកម្មការសមាហរណកម្មបុគ្គលិកអចិន្ត្រៃយ៍ ជាមន្ត្រីរាជការកំពុងរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្រិតជំនាញ សមត្ថភាព បទពិសោធន៍ និង ………

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់អ្នកលក់ដូរ ក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ
By: Mekong Journal | On: March 24th, 2018

(សៀមរាប)៖ ដើម្បីរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់អ្នកលក់ដូរ ក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យសាកសមនឹងតម្លៃរបស់អង្គរ ដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ……………