អ៊ីស្រាអ៊ែល

ជាថ្មីទៀតហើយដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់មីស៊ីលទៅស៊ីរី
By: Mekong Journal | On: December 5th, 2017

យោងតាមទូរទស្សន៍ស៊ីរីបានឱ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់ទីតាំងយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីល។ សារព័ត៌មាន Times of Israel បាន …

ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារស៊ីរីពីរលើក
By: Mekong Journal | On: November 20th, 2017

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ជាថ្មីម្តងទៀតទៅកាន់កងកម្លាំងស៊ីរីដែលកំពុងធ្វើកិច្ចការការពារនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៅព្រំដែនអ៊ីស្រាអែល – ស៊ី …